Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Podmínky pro udělování šampionátů

 

Nově od 1.4.2011 platí nová pravidla pro udělování titulu ČESKÝ ŠAMPION, resp. platí znovu ta stará původní :o)), jóóó někdy je to všude kocourkov :o)). Takže plemeno, které je podřízeno zkoušce z výkonu, musí takovou zkoušku, pro přiznání výše uvedeného titulu, mít.

 Nově od 1.1.2011 platí nová pravidla pro udělování titulu ČESKÝ ŠAMPION !!!

A: plemena nepodřízená zkoušce: 5x CAC z toho min. 1x ocenění z MVP a min. 1x z výstavy pořádané klubem nebo MVP

B: plemena podřízená zkoušce:

a) 2x CAC z toho min. 1x ocenění z MVP nebo výstavy pořádané klubem + zkouška "velkého certifikátu"

b) 5x CAC z toho min. 1x ocenění z MVP a min. 1x z výstavy pořádané klubem

Rozhodnutí mezi variantou a), b) si určí majitel psa sám.

 

 ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION

CAJC se uděluje ve třídě mladých na všech výstavách (mezinárodní, národní, speciální, klubová)

časové rozmezí: 9 až 24 měsíců 

  • získání ocenění 3 x CAJC nebo
  • 2 x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy pracovní, otevřené nebo třídy vítězů do věku psa 24 měsíců (takto užitý CAC již nelze použít pro uznání titulu "Český šampion")
  • ocenění musí jedinec získat minimálně od 2 různých rozhodčích

  

ČESKÝ ŠAMPION

CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů na všech výstavách

  • získání ocenění 2 x CAC
  • ocenění musí jedinec získat minimálně od 2 různých rozhodčích
  • minimálně 1 ocenění CAC musí být z mezinárodní výstavy
  • nabytí ocenění ve dvou výstavních sezónách*

* výstavní sezónou se myslí kalendářní rok 

Pozn.: Na držitele res. CAC přechází CAC jen v případě, že pes, který obdržel ve stejné třídě CAC má již od ČMKU udělen titul "šampion".

Nutná zkouška z výkonu pro pracovní plemeno (ZM, ZVV, SchH, IPO..).

 

ČESKÝ GRAND ŠAMPION

  • jedinec musí být držitelem titulu "Český šampion"
  • 1 x CAC ve třídě šampionů z mezinárodní výstavy a 2 x CAC z mezinárodní, národní, klubové či speciální výstavy
  • ocenění musí jedinec získat minimálně od 2 různých rozhodčích

 

 SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH

CAJC se uděluje ve třídě mladých na všech výstavách (mezinárodní, národní, speciální, klubová)

časové rozmezí: 9 až 24 měsíců 

  •  získání ocenění 3 x CAJC nebo
  • 2 x CAJC ze třídy mladých a 1x CAC z mezitřídy, třídy pracovní, otevřené nebo třídy vítězů do věku psa 24 měsíců (takto užitý CAC již nelze použít pro uznání titulu "Slovenský šampion")
  • ocenění musí jedinec získat minimálně od 2 různých rozhodčích

 

 SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY

CAC se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů na všech výstavách

  • získání ocenění 4 x CAC
  • ocenění musí jedinec získat minimálně od 2 různých rozhodčích
  • minimálně 1 ocenění CAC musí být z mezinárodní výstavy
  • nabytí ocenění ve dvou výstavních sezónách*

Pozn.1: Na držitele res. CAC přechází CAC jen v případě, že pes, který ve stejné třídě obdržel CAC má již od SKJ udělen titul "šampion".

Pozn.2: Získání ocenění 3 x res. CAC může nahradit jedno ocenění CAC, platí pouze u získání titulu na výstvě mezinárodní.

Nutná zkouška z výkonu.

 

SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPION

  • jedinec musí být držitelem titulu "Slovenský šampion krásy"
  • získání ocenění 3 x CAC ve třídě vítězů (výstavy SKJ)
  • ocenění musí být udělena minimálně 2 různými rozhodčími
  • minimálně 1 CAC musí být zadán na mezinárodní výstavě

 

POLSKÝ ŠAMPION MLADÝCH

  • získání ocenění 3 x ZM (zwyciezca mlodzieźy) ve třídě mladých
  • ocenění musí jedinec obdržet od 3 různých rozhodčích
  • alespoň jedno ocenění musí být z mezinárodní nebo klubové výstavy

 

POLSKÝ ŠAMPION

  • získání ocenění 3 x CWC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo třídy vítězů
  • tituly musí udělit 3 různí rozhodčí
  • alespoň jeden titul CWC musí jedinec dostat na mezinárodní nebo klubové výstavě
  • mezi obdržením prvního a posledního titulu CWC musí být časový rozestup minimálně 6 měsíců

 

RAKOUSKÝ ŠAMPION MLADÝCH

časové rozmezí: 9 až 24 měsíců

  • držitelství 3 x Jugendbester ze třídy mladých nebo 2 x Jugendbester ze třídy mladých a 1 x CACA z mezitřídy, třídy pracovní, otevřené nebo vítězů do věku psa 24 měsíců (pokud bude titul CACA použit na šampionát mladých, nelze s ním dále počítat pro titul "Rakouský šampion krásy"
  • tituly musí být zadány 2 různými rozhodčími

 

RAKOUSKÝ ŠAMPION

  • 4 x CACA udělených v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní nebo třídě vítězů
  • minimálně 2 tituly musí být uděleny na mezinárodní výstavě
  • ocenění musí být od 3 různých rozhodčích
  • mezi získáním prvního a posledního CACA musí být splněn časový rozestup rok a jeden den

Pozn.: Na držitele res. CACA přechází CACA jen v případě, že pes, který obdržel ve stejné třídě CACA má od ÖKV udělen titul "Rakouský šampion"

 

NĚMECKÝ ŠAMPION MLADÝCH

  • získání ocenění 3 x Deutscher Jugend-Champion (VDH) ve třídě mladých
  • ocenění musí být od 2 různých rozhodčích
  • minimálně 1 ocenění musí jedinec získat na mezinárodní nebo klubové výstavě

 

NĚMECKÝ ŠAMPION

  • CAC VDH se uděluje ve třídách: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů na všech výstavách
  • získání 5 x CAC VDH
  • ocenění musí být uděleno 3 různými rozhodčími
  • minimálně 3 ocenění musí jedinec získat na mezinárodní nebo národní výstavě
  • mezi udělením prvního a posledního titulu musí uplynout 12 měsíců

Pozn.: Čekatelství z výstavy VDH-Bundessieger a VDH-Europasieger platí za dvě

 

INTERŠAMPION

  • získání ocenění 4 x CACIB
  • ocenění musí být uděleno 3 různými rozhodčími
  • tituly musí jedinec získat ze 3 různých zemí FCI
  • mezi udělením prvního a posledního titulu CACIB musí uplynout rok a jeden den

 

Kde o šampionáty žádat a co za dokumenty předložit?

 

ČR: Českomoravská kynologická unie, U Pergamenky 3,170 00 Praha 7

  • Pro titul "Český junior šampion" originál CAJC kartiček + kopie rodokmenu
  • Pro titul "Interšampion" originál CACIB kartiček z FCI + kopie rodokmenu psa
  • Pro titul "Český šampion" originál CAC kartiček + kopie rodokmenu
  • Pro titul "Český grand šampion" originál CAC kartiček, kopie posudkových listů, kopie diplomu "Českého šampiona" + kopie rodokmenu psa. Tyto se zasílají na: Českomoravská kynologická organizace, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7

     

SR: Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, SK - 811 05 Bratislava

  • Pro titul "Slovenská junior šampion" originál CAJC kartiček, originály posudkových listů + kopie rodokmenu psa
  • Pro titul "Slovenský šampion" originál CAC kartiček, originály posudkových listů + kopie rodokmenu psa
  • Pro titul "Slovenský grand šampion" originál CAC kartiček, originály posudkových listů, kopie doplomu "Slovesnký šampion" + kopie rodokmenu psa

 

PL: Zwiazek Kynologiczny w Polsce, Novy Swiat 35, PL-00-029 Warzsawa

  • Pro titul "Polský junior šampion" originál karet ZM, kopie posudkových listů + kopie rodokmenu psa
  • Pro titul "Polský šampion" originál karet CWC, kopie posudkových listů + kopie rodokmenu psa

 

A: Österreichischer Kynologen Verband, Siegried Marcus Strasse 7, A-2362 Biedermannsdorf

  • Pro titul "Rakouský junior šampion" originál kartiček Jugendbester, kopie posudkových listů + kopie rodokmenu psa
  • Pro titul "Rakouský šampion" originál CACA kartiček, kopie posudkových listů + kopie rodokmenu psa

  

D: Verband für das Deutsche Hundewesen e. V., Postfach 104154, D-44041 Dortmund

  • Pro titul "Německý junior šampion" originál posudků s viditelným titulem + kopie rodokmenu
  • Pro titul "Němcký šampion" originál CAC VDH kartiček nebo originál posudků + kopie rodokmenu psa